Schapenhouderij

Middels het houden van een kudde stamboek schapen worden in eerste instantie de te begrazen percelen kort gehouden op een duurzame en natuurvriendelijke manier. Op deze biologische manier van grasmaaien komen er geen dure en vervuilende machines aan te pas. De schapen zijn hoofdzakelijk Gotland Pelsschapen. De schapen voelen zich prima op weides waar geen bemesting van kunstmest op wordt toegepast. Dit resulteert vervolgens weer in een graszode meer een zeer ruime variëteit aan grassoorten en kruiden. Deze biologische percelen zijn op haar beurt weer in trek bij de vogels, bijen en vlinders. Het uit Zweden afkomstige schapenras, het Gotland pelsschaap houdt van deze ruime variëteit. 

Maaien

De tweede peiler en eveneens een belangrijke in dit systeem is het maaien met trekker met  voor en achter maaier. Niet te verwarren met klepelen of het hakselen want dat is heel wat anders. Bij het maaien van het gras kan het gras drogen tot hooi en dienen als wintervoorraad. Zodra het gras droog genoeg is, worden er balen van geperst en deze worden centraal opgeslagen en ’s winters weer tevoorschijn gehaald als het groeien van het gras tot stilstand is gekomen. Met deze tweede manier worden tevens de begraasde percelen schoon gemaaid. Zo kunnen de schapen steeds weer genieten van een schoon perceel grasland.